Dowol & swobodny čas w Biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty

Wotkryjće sejBiosferowy rezerwat!

W Biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty je za Was a Wašu swójbu wjele móžnosćow swój dowol a swobodny čas přežiwić. Naše wobswětowe kubłanje pod hesłom „Kubłanje za perspektiwne wuwiće“ skići wšelake programy a kursy za dźěći a dorosćenych.

Přenocować móžeće pola wot nas wuznamjenjeho biosferoweho hospodarja. To su nóclěhi, hdźež wobsedźerjo hospodarjeja trajnje a perspektiwisce (nachhaltig), wobchadźeja zlutniwje z ressourcami a přinošeja k wuchowanju našeje kulturneje krajiny a k natwarej regionalnych hospodarskich kołoběhow w zmysle filozofije biosferoweho rezerwata.

Biosferowy rezerwat wotkryjeće najlěpje pěši abo z kolesom. sposrědkuja Wam wědu wo přirodźe a krajinje hornjołužiskeje hole a hatoweje krajiny.

Winterspaziergang

Pućowanje w zymje (foto: Bodo Hering)

Kóždolětne wjerški su naše wiki přirody w nalěću a nazymje a nazymske rybowe žně. Tute a dalše zarjadowanja a wustajeńcy čakaja na Waš wopyt.

  • Deutsch
  • English
  • serbšćina